Adem, voertuig van de ziel

Adem, voertuig van de ziel

Adem, voertuig van de ziel 2048 1365 Vasu - Coaching & Trainingen

Bij de meditatie is er onderscheid tussen actieve en passieve meditaties. Zo ook bij de ademmeditaties.


Bij de actieve ademmeditaties gebruiken we de adem actief. Om focus te houden, iets te bereiken, op te bouwen, ons autonoom zenuwstelsel te beïnvloeden en energie te bewegen. Of juist tot rust, stilte te komen. Voorbeelden daarvan zijn de BAM, de WHM, Pranayama technieken, rebirthing, quantum light breath, chakra breathing of de Dynamic, enzovoort. Actieve ademmeditaties zet ik eigenlijk veelal in om tot passieve meditatie te komen. Daar waar men nog vastzit, fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel…

Bij de passieve ademmeditaties doen we juist niets met de adem, we laten haar met rust. We merken haar op, slaan haar gade, observeren de adem, zijn er getuige van, geven het ruimte, zijn er nieuwsgierig naar, bestuderen haar. Ze is onze magische vriendin, die ons helpt volledig aanwezig te zijn in het moment, zij is het voertuig van de ziel. Dat we niet hoeven te duwen, te trekken of te besturen. Instappen is voldoende, erin aanwezig zijn, erbij blijven.
En zolang als dat je er bij, in, of op blijft zitten, zal de Werkelijkheid zich aan je blijven onthullen. Afgepeld geraken.

Je ont-doet jezelf van zintuiglijke indrukken, gedachten, emoties, fysieke sensaties. Je komt los van de dichtere, zwaardere lagen van je wezen. Er opent zich een veel ruimere wereld, oneindigheid. Je baadt in een zee van licht, warmte, liefde, ontspanning, gelukzaligheid.

Is dat dan niet zweverig of klef, onmannelijk?
Net onder de oppervlakte, in de kosmische oceaan, zijn geen tegenstellingen, er rest slechts zijn, thuis zijn. Dat kun je mentaal niet en hoef je ook niet te begrijpen, je hoeft het alleen maar te ervaren, te zijn. Wat maakt dat het ook zo prettig, zo comfortabel is. Je kan je er even opladen, her-inneren, laten in-spireren en ont-dekken, enzovoort. Om je-zelf vervolgens weer uitgerust, opgeladen en geïnspireerd uit te drukken, neer te zetten, te manifesteren in de fysieke wereld.

Even dat meta2 perspectief helpt je ook te relativeren, te ontspannen, tot nieuwe inzichten te komen en zaken vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Je ontwikkelt er gelijkmoedigheid mee, veerkracht en empathie. Ook handig in de ‘gewone’ wereld.

Wees je vandaag af en toe eens bewust van het natuurlijke ritme van je adem. Merk dan op, dat alles waar je op dat moment mee bezig was, in beslag door werd genomen, waar je helemaal in opging, dat allemaal zo belangrijk was voor het brein, hoe dat even naar de achtergrond verdwijnt, smelt.

Hoezeer je dat allemaal niet bent.
En tegelijkertijd alles…

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Vasu Coaching Beeldmerk