Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Vasu
Oprichtingsdatum 28 januari 2020

Strategie

Stichting Vasu is erop gericht ontspanning vanuit eigen inspanning (zonder externe middelen) mogelijk te maken voor iedereen.

Vasu betekent letterlijk ‘dat wat in ons huist’.

We helpen mensen dermate te ontspannen, zodat ze in contact komen met wie ze werkelijk zijn en willen, hun passie, doel, missie, een reden van bestaan.

Coaching en training buiten het reguliere hulpverlening circuit wordt vaak niet vergoed door zorgverzekeraar en is voor veel mensen te kostbaar. Vasu brengt daar verandering in.

 • De statutaire doelstelling is erop gericht ontspanning en bewustzijn te vergroten. Door te werken aan fysieke, mentale en emotionele gezondheid.
 • Vasu heeft geen winstoogmerk, hoe meer geld er op de rekening binnenkomt hoe meer mensen ermee geholpen kunnen worden.
 • Bestemming liquidatiesaldo is Bridgeman Foundation. Veel kennis binnen Vasu is afkomstig van, en te danken aan, de Bridgeman methode.
 • De missie is bewustwording door ontspanning te brengen door middel van coaching, meditatie en koude training. Op scholen, binnen organisaties en aan particulieren.

Beschrijving van de doelstelling van de ANBI

Stichting Vasu heeft ten doel;

 • het verhogen van bewustzijn en het bevorderen van zelftransformatie met de bedoeling om een meer vredige, liefdevolle en harmonieuze wereld te creëren;
 • het ontwikkelen van een holistische levenswijze, waardoor het volledig potentieel van het individu op alle niveaus gerealiseerd kan worden;
 • het doen van humanitaire dienstverlening en het in stand houden en verbeteren van onze natuurlijke omgeving;
 • en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verstrekken van algemene dienstverlening, het geven van begeleiding en counseling, het organiseren van retraites, workshops, lezingen en andere activiteiten.

Beleid

Te verwachten werkzaamheden van de instelling

 • Het faciliteren van coaching, workshops en trainingen
 • Het geven van inspiratie/kennismaking sessies op scholen en binnen organisaties
 • Organiseren en faciliteren van meerdaagse workshops en retraites
 • Informatie verstrekking door middel van website, nieuwsbrief en voorlichting

Een overzicht van de toekomstige projecten door de instelling

 • Meditatie workshops en training, zowel fysiek als online
 • Koude workshops en training, zowel fysiek als online
 • Coaching, zowel fysiek als online
 • Yoga en adem sessies
 • Retraites (dag, weekend, week)
 • Wekelijkse ‘winterzwemmen’ (in de winter)
 • Wekelijks actieve meditaties (in de zomer)

Werving van gelden

 • Betalende deelnemers voor niet/minder betalende deelnemers
 • Donatie van materialen
 • Donatie van geld
 • Organiseren van evenementen

Beschikken over het vermogen van de stichting;

Bij oprichting zijn er minimaal drie bestuursleden, welke mede rekeninghouder. De penningmeester/ secretaris verzorgt de administratie. De secretaris zal de uitvoering van in- en verkoop voor zijn rekeningnemen en beschikt derhalve over de betaalpas. Penningmeester en derde bestuurslid houden toezicht. Tijdens de bestuursvergaderingen worden steeds de volgende stappen kortgesloten.

Beschrijving van het uitkeringen beleid van de instelling;

Afhankelijk van het vermogen wordt gekeken wie, en in welke mate, geholpen kan worden. De directe kosten bestaan vaak uit het huren van een ruimte en van thee/koffie en soms een eenvoudige maaltijd of bij meerdaagse retraites ook overnachting.

 • Tegenover 1 volledig betalende coach cliënt kunnen bijvoorbeeld 3 niet betalende cliënten gecoacht worden.
 • In plaats van 85 tot 125 euro betalen deelnemers ca. 10 tot 25 euro voor een workshop
 • Uit overschot kunnen andere evenementen worden gefinancierd

Cijfermatig overzicht van de uitkeringen conform doelstelling;

 • € 2.000,- voor 4 coach trajecten (10 x 2 uur inclusief werkboek)
 • € 500,- voor 20 deelnemers aan een koude training of meditatie workshop (incl. koffie/thee en lichte maaltijd)
 • € 3.000,- voor 12 deelnemers aan weekend retraite
 • Oftewel, tot 75% korting op de reguliere tarieven voor wie deze niet kunnen betalen

Beheer;

Tenminste 90% van de inkomsten worden direct aangewend voor het doel van de stichting.

Kostenstructuur van de instelling;

Voor de verhouding van de wervingskosten en de beheerskosten ten opzichte van de bestedingen geldt bovengenoemde eveneens. Er wordt geen beloning verstrekt en minimaal 90% van de inkomsten wordt direct aangewend voor de activiteiten ten behoeve van het algemeen belang.

Bestuur;

Het bestuur van de “Stichting Vasu” bestaat uit:

 • Niels Jansen Penningmeester & Secretaris
 • Bart Koster Lid
 • Bas Kniest Voorzitter

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Vasu Coaching Beeldmerk