All Live Matters

All Live Matters 2560 1920 Vasu - Coaching & Trainingen

Wist je dat we in één generatie in Europa tienduizenden vrouwen vermoordden, omdat we ze in de categorie heksen plaatsten? En wij ons maar afvragen waarom we massaal naar Azië trekken voor meer spiritueel besef. Hier is het zo hard onderdrukt, dat het elk moment ook net zo hard weer terug dreigt te komen. Mooi!

Ik besefte als jonge twintiger al wel dat we allemaal een Jezus en een Hitler in ons hadden. Soms door uiterlijke omstandigheden bepaald, meestal door innerlijke. Door gedachten en emoties, waarover we geen controle menen te hebben. Vanuit een ruimer perspectief hoeven we echter geen kant te kiezen, maar volgen we de hoogste intentie, en die conflicteert nooit met de hoogste (of diepste) intentie van anderen.

Je bent destructief, agressief, negatief, reactief, suggestief, actief

Je bent creatief, lief, positief, proactief, objectief, passief

Alles in de wereld is in jou, door jezelf te transformeren transformeer je de wereld

 

Oppressor – surpressed one

Overheerser – Onderdaan

Twee invalshoeken, twee drijfveren

Ongeacht geslacht of ras

 

Je laat je soms door jouw vrouw overheersen, in de zin dat je jouw gezin niet leidt, inspireert, zoals je dat het liefst zou willen. Je vader kruipt voor jouw moeder. Het ‘ze heeft hem onder de duim’ hoort hier ook in thuis… Ondertussen gaat de onderdaan wel zijn eigen gang, in het onderdanig zijn vindt hij vrijheid. Ik zeg hier hij, maar ik zie het ook bij vrouwelijke onderdrukten. Het heeft niet te maken met een partner die jou (vroeger) onderdrukte, overheerste. Het zat er al waardoor je een dergelijke partner aantrok, het werd mee geboren. Of je besloot tot deze overlevingsstrategie, omdat een situatie je ertoe dwong. En creëerde steeds dezelfde situatie, totdat je er lering uit trekt.

 

De tegenpool die de boel beheerst, bewaakt, controleert.

Misschien wel de energie bron in de nog te ont-dekken aandrijving voor voertuigen.

 

Het leidende en het dragende, de yang en de yin.

 

De overheerser zou de kaders, de grenzen, de veiligheid bewaken, waarbinnen de onderdaan het licht vormgeeft. De overheerser draaft hier soms teveel in door, waar de onderdaan zijn taak, en zichzelf, niet serieus genoeg neemt. Vanuit deze onbalans komen er gevoelens van zich onderdrukt voelen, zich niet gezien voelen. Ouder en kind is ook een mooi voorbeeld. De ouders beschermen de ruimte waarbinnen het kind tot bloei kan komen, we proberen ze te veel te leren, op te leggen, mee op te zadelen… Het mag zachter, vriendelijker, meer spelenderwijs…

 

Wat dan wanneer iedereen in 5-d leeft, is er dan nog wel uitdaging of alleen maar kumbaya?

Wanneer we het ego (beschermer) meer loslaten (en dat kan ook aangezien/wanneer we veilig zijn), ons overgeven aan wat er werkelijk wil gebeuren, dan richten we ons niet meer op wat we (van buiten onszelf) kunnen krijgen, maar op wat we (vanuit onszelf) kunnen geven.

 

Dan wordt het werkelijk een hemel op aarde, een speelveld, iedere dag worden er overal (en tegelijkertijd collectief, als 1 verbonden organisme) nieuwe dingen ont-dekt, gezegd, gezongen, tot uit-drukking gebracht, gecreëerd… awesome, episch….

Als 8.000.000.000 uitdrukkingen die indrukken opdoen en spelen, kinderen in één grote zandbak, hoe cool.

 

De yin en de yang uitgebeeld in partner- en andere relaties (culturen, landen, etc), welke zich in een veilige situatie direct in ieder individu zouden balanceren. Tegenpolen balanceren is nu een belangrijk onderdeel van de evolutie. Niet uitleven, maar balanceren. Zodat het werkelijke leven, het metafysische en magische, erdoorheen tot expressie kan komen. Wanneer je de energie op de juiste wijze bewaakt en ruimte geeft wordt je een ‘manifestation powerhouse’.

All live matters. Onder, naast, door en boven alles

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Vasu Coaching Beeldmerk